top of page

Quiz Islam - Bahasa Arab

Adad

Adad

Isim

Isim

Isim Muannas

Isim Muannas

Ismut Tafdhiil

Ismut Tafdhiil

Lam

Lam

Ma`rifah dan Nakirah

Ma`rifah dan Nakirah

Maushuf

Maushuf

Mudzakkar

Mudzakkar

Mufradat

Mufradat

Taqsimul Kalimat

Taqsimul Kalimat

bottom of page