top of page

Apakah Boleh Mengucapkan Salam Kepada Selain Orang Islam dengan Selain Ucapan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh?

Apakah Boleh Mengucapkan Salam Kepada Selain Orang Islam dengan Selain Ucapan Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh?

bottom of page