top of page

Apakah Disunnahkan Satu Salam atau Dua Salam Ketika Sholat Sunnah Empat Rakaat Siang Hari (dhuhur dan ashar)?

Apakah Disunnahkan Satu Salam atau Dua Salam Ketika Sholat Sunnah Empat Rakaat Siang Hari (dhuhur dan ashar)?

bottom of page