top of page

Diharamkan Memberi Nama yang Dinisbatkan Kepada Penghambaan Selain Allah

Diharamkan Memberi Nama yang Dinisbatkan Kepada Penghambaan Selain Allah

bottom of page