top of page

Diharamkan Nabidz al-Jar (sari minuman yang diendapkan dalam guci yang terbuat dari tanah liat) dan Sebab-sebab Diharamkannya.

Diharamkan Nabidz al-Jar (sari minuman yang diendapkan dalam guci yang terbuat dari tanah liat) dan Sebab-sebab Diharamkannya.

bottom of page