top of page

Diperbolehkan Mengeluarkan Nilai dari Zakat dengan Mempertimbangkan Kemaslahatan Orang-orang Fakir dan Memudahkan Orang Kaya

Diperbolehkan Mengeluarkan Nilai dari Zakat dengan Mempertimbangkan Kemaslahatan Orang-orang Fakir dan Memudahkan Orang Kaya

bottom of page