top of page

Gugurnya Had (hukuman) bagi yang Bertaubat dengan Taubatan Nasuha

Gugurnya Had (hukuman) bagi yang Bertaubat dengan Taubatan Nasuha

bottom of page