top of page

Haramnya Menyegerakan Sholat Sunnah Setelah Sholat Wajib Tanpa Didahului Perkataan atau Keluar dari Masjid

Haramnya Menyegerakan Sholat Sunnah Setelah Sholat Wajib Tanpa Didahului Perkataan atau Keluar dari Masjid

bottom of page