top of page

Tidak DIsyariatkan Mengangkat Tangan Ketika Takbir Sholat Jenazah Kecuali Takbir yang Pertama

Tidak DIsyariatkan Mengangkat Tangan Ketika Takbir Sholat Jenazah Kecuali Takbir yang Pertama

bottom of page