top of page

Di Depan Keluarganya ia Berpuasa, Namun Sebenarnya dengan Cara Sembunyi-sembunyi ia Tidak Berpuasa Selama Tiga Bulan Ramadhan

Di Depan Keluarganya ia Berpuasa, Namun Sebenarnya dengan Cara Sembunyi-sembunyi ia Tidak Berpuasa Selama Tiga Bulan Ramadhan

bottom of page