top of page

Tidak Berpuasa Selama Masa Haid, dan Setiap kali Tidak Berpuasa ia Memberi Makan, Apakah Wajib Mengqadha Baginya

Tidak Berpuasa Selama Masa Haid, dan Setiap kali Tidak Berpuasa ia Memberi Makan, Apakah Wajib Mengqadha Baginya

bottom of page