top of page

Wajibkah Mengqadha Shalat-shalat yang Ditinggalkan Selama Masa Haid, dan Bolehkah Sekadar Membasuh Rambut Saja Ketika Haid

Wajibkah Mengqadha Shalat-shalat yang Ditinggalkan Selama Masa Haid, dan Bolehkah Sekadar Membasuh Rambut Saja Ketika Haid

bottom of page